English Kimihia

Tirohia i konei ētahi atu kohinga a Te Papa Tongarewa.
Whakamahia te Tai Awatea I Knowledge Net ki te āta
torotoro i ngā kōrero, tāngata, kaupapa hoki i takea mai
ai ngā taonga o ngā whakaaturanga o nāianei, o mua hoki.

Ko te nui noa atu hei tirohanga.
Taihoa kua uru katoa te Tai Awatea I Knowledge Net ki te pae tukutuku. E āhei ai koe ki te pātengi raraunga kia peka mai koe ki Te Papa Tongarewa.

Nga Whakaaturanga

Awesome Forces

Blood, Earth, Fire
Whāngai, Whenua, Ahi Kā

Bush City

Mountains to Sea

Passports

Signs of a Nation
Ngā Tohu Kotahitanga

Tangata o le Moana

Whakaaturanga Motuhake

Scroll up
Scroll down
Scroll up
Scroll down

Made in New Zealand

Mana Pasifika

On the Sheep's Back

Parade

Ngā whakaaturanga kua pahure

 

Awesome Forces
Te hanganga i te taiao o Niu Tīreni

Ngā kōrero mō ngā rū, mō ngā pahūtanga, mō ngā āhua o te rangi i hangaia ai tō tātou taiao.